MALE PURPLE MASTER 51

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Jeffrey Venzon
philip moore jiu-jitsu
USA  
24.00 2 0 0
2 Tooru Kinoshita
suita jiu jitsu
JPN  
24.00 1 0 1
3 John Alevizos
tinguinha bjj academy
USA  
12.00 1 1 0
4 Cortney Able
gracie jiu-jitsu academy
USA  
3.00 1 0 0
5 John Whitman
Combat Room
USA  
3.00 0 1 0