FEMALE ORANGE KID 5

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Sakura Yoshinaga
paraestra gifu
JPN  
15.40 1 0 0
2 Sierra Fahn
atos jiu-jitsu
USA  
7.00 1 0 0
3 Koharu Nishimura
seishnkan jiujitsu
JPN  
6.60 0 1 0
4 Natsuki Ujihara
bull-terrier bon-sai
JPN  
2.20 0 0 1