FEMALE WHITE KID 3

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Serena Zabala
Lansang Bjj
USA  
23.80 3 0 0
2 Skyler Vonk
Randori Bjj Checkmat Moreno Valley
USA  
22.90 3 0 1
3 Mila Harvey
Carlson Gracie Team
USA  
17.20 2 0 1
4 Riley Ikuta-kawasaki
Lansang Bjj
USA  
15.40 2 0 0
5 Safira Bata
Level Up Brazilian Jiu-jitsu
HUN  
14.30 1 1 2
6 Angelique Arias
Tillis Brazilian Jiu Jitsu
USA  
12.40 1 1 1
7 Odette Gonzales
Ethos Jiu-jitsu
USA  
11.70 1 1 0
8 Jasmine Mikaela Estanislao
Ferny Jiu-jitsu
USA  
10.10 1 0 3
9 Riley Juarez
Gracie Humaita Valencia
USA  
8.40 1 0 0
10 Callie Pierce
Carlson Gracie Team
USA  
7.70 1 0 0
11 Danica Jane Cua
Lansang Bjj
PHL  
7.00 1 0 0
12 Zoe Parchman
Carlson Gracie Team Anaheim
USA  
6.60 0 2 0
13 Lena Cruz
Ferny Jiu-jitsu
MEX  
6.30 0 2 0
14 Rowan Bina
Revolution Martial Arts
USA  
5.50 0 1 2
15 Malu Cruz
Ferny Jiu-jitsu
MEX  
4.30 0 1 1
16 Teagan Shannon
Carlson Gracie Team
USA  
3.60 0 1 0
17 Alyna Arvizu
Ferny Jiu-jitsu
USA  
3.30 0 1 0
17 Samantha Estrada
The Wolves Den Jiu Jitsu Carlson Gracie South Gate
USA  
3.30 0 1 0
17 Sarah Donald
C-quence Jiu-jitsu
USA  
3.30 0 1 0
18 Frida Huerta
C-quence Jiu-jitsu
USA  
1.10 0 0 1
18 Vivian Vanoverbeck
Cobrinha Bjj Redondo Beach
USA  
1.10 0 0 1