MALE YELLOW KID 5

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Sasha Nixon
Ultra Jiu Jitsu Academy
USA  
40.60 3 0 0
2 Nolan Stennett
Peerless Jiu Jitsu Academy
USA  
35.00 3 0 0
3 Sebastian Nieto
Gracie Barra
USA  
23.10 1 0 0
4 Adams Temeio
Sea Siders Bjj
PYF  
9.00 0 1 0
4 Gregory Torosian
Gracie Barra
USA  
9.00 0 1 0
4 Novae Legiec
Atos Jiu-jitsu
USA  
9.00 0 1 0
5 Maxim Sim
Gracie Barra
RUS  
7.00 1 0 0
5 Tristan Guerrero
Uprising Jiu Jitsu
USA  
7.00 1 0 0
6 Darien Silva
Sektor Jiu-jitsu
USA  
6.30 0 2 0
7 Nicholas White
Other
USA  
3.30 0 1 0
8 Caden Co Ting
Cobrinha Bjj Redondo Beach
USA  
3.00 1 0 0
8 Rocco Castellucci
Cia Paulista Hq
USA  
3.00 1 0 0
9 West Porter
Ftcc Lv
USA  
3.00 0 1 0
10 Logan Duldulao
Rodrigo Freitas Brazilian Jiu Jitsu
USA  
3.00 0 0 1
11 Isaiah Ramirez
Aloisio Silva Bjj
USA  
1.00 0 0 1