MALE WHITE KID 1

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Xavier Infante
Cobrinha Brazilian Jiu Jitsu San Bernardino
USA  
30.10 2 0 0
2 Keanu Moncher
Caveirinha Jiu Jitsu Family
USA  
26.10 1 1 0
3 Ethan Nieto
Ferny Jiu-jitsu
USA  
9.90 0 1 0
3 Logan Ramirez
Lansang Bjj
USA  
9.90 0 1 0
4 Jayden Leal
Phenom Brazilian Jiu-jitsu
USA  
9.60 1 1 1
5 Caleb Jamerson
Other
USA  
7.00 1 0 0
5 Oliver Armando
Carlson Gracie Wine Country
USA  
7.00 1 0 0
6 Osirus Robinson
Ferny Jiu-jitsu
USA  
3.30 0 0 1