South Africa, Republic of
South Africa, Republic of

Gold
3
Silver
7
Bronze
3
SJJIF RANK 2019
Ranking
32

WHITE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Borui Geng ??? 1 0 0
Enbo Liu ??? 1 0 0
Hexuan Ying ??? 1 0 0
Linzijie Lin ??? 0 1 1
Canzhe Tian 0 1 0
Zhengyang Shi ??? 0 1 0
Huiyu Zhao ??? 0 0 1

GRAY Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Rongqian Ni 0 1 1
Yubo Zhao ??? 0 1 0

BLUE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Christy Alves Nascimento 0 2 0