Mexico, United Mexican States
Mexico, United Mexican States

Gold
23
Silver
23
Bronze
15
Ranking

WHITE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Maria Perez Rebolledo 0 3 0
Ernesto Fuentes 1 1 0
Zaide Oropeza 1 0 0
Liam Gutierrez 0 1 0
Amado Perez Montes 0 0 1
Arturo Vergara 0 0 1
Luis Hernandez 0 0 1
Miguel Molano 0 0 1

PURPLE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Nohel Mestas 1 0 0
Jorge Torres 0 1 1
Agustin Rivera Sanchez 0 1 0
Pedro Calzada 0 0 1

BLUE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Pablo Perez 1 0 0
Esmeralda Romo 0 1 0