India, Republic of
India, Republic of

Gold
21
Silver
25
Bronze
13
SJJIF RANK 2019
Ranking
8

PURPLE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Sharmaji Kesavamoorthy 1 1 0
Prakrit Dhillon 0 1 0

WHITE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Asha Badrinath 2 0 0
Mahesh Betta 2 0 0
Peeyush Pandey 1 1 0
Reuben Jacob 1 1 0
Manu Murthy 1 0 1
Ankin Patil 1 0 0
Bharath K S 1 0 0
Jaidev Reddy 1 0 0
Michael Kumar 1 0 0
Nihaal Skariah 1 0 0
Nikhil S G 1 0 0
Sheza Shariff 1 0 0
Archana G 0 2 0
Renjith Mohandas 0 2 0
Avinash Natarajan 0 1 0
Dhritiman Das 0 1 0
Manoj S 0 1 0
Mohamed Hassan 0 1 0
Mohamed Khan 0 1 0
Neelakantan Renjith 0 1 0
Rahil Ahmed 0 1 0
Shashi Kumar 0 1 0
Surbir Sandhu 0 1 0
Vaibhav Shetty 0 1 0
Aliya Sharieff 0 0 2
Ganapathi Vb 0 0 1
Hindol Mazumdar 0 0 1
Joshua Quadros 0 0 1
Nadav Ajeesh 0 0 1
Sangamesh Biradar 0 0 1
Vishal Roopesh 0 0 1

BLUE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Devesh Thakur 1 1 0
Greig D'costa 1 0 0
Harish S Gouli 1 0 0
Jaswanth S 1 0 0
Sanjay Murali 1 0 0
Shivajit Chowdhury 1 0 0
Lokeshwar B T 0 1 1
Rahul Sarkar 0 1 0
Ravi B 0 1 0
Saibal Biswas 0 1 0
Shibashish Banerjee 0 1 0
Veedur Narayan 0 1 0
Arjun Manjunath 0 0 1
Manju S 0 0 1
Prajwal K.g 0 0 1