MALE ORANGE KID 5

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Thomas Harvey
Bastos Brazilian Jiu-jitsu
USA  
10.50 1 0 0
2 Gordon Gibson
Team Wise
USA  
7.50 1 1 0
3 Jalen Fonacier
Cobrinha Bjj
USA  
5.25 1 0 0
4 Trey Ramsdell
Other
USA  
4.50 0 1 0
5 Edward Libunao
Sektor Jiu-jitsu
USA  
2.25 0 1 0
6 Earl James Ting
Deftac Ribeiro
PHL  
1.75 1 0 0
6 Jordan Montesa
Cobrinha Bjj
USA  
1.75 1 0 0
6 Sakuya Ito
Tree Brazilian Jiu Jitsu
JPN  
1.75 1 0 0
7 Ethan Nguyen
Atos Jiu-jitsu
USA  
1.50 1 0 0
7 Maximiliano Crespo
Del Mar Jiu Jitsu Club
ECU  
1.50 1 0 0
8 Aeric Amerel
Other
USA  
0.75 1 0 0
8 David Schils
Systems Training Center
USA  
0.75 1 0 0
8 Kayden Cartee
Gf Team
PHL  
0.75 1 0 0
9 Alfonso Vito Garcia
John Baylon Clube De Jiu Jistu
PHL  
0.75 0 1 0
9 Hikaru Ooshimo
Naniwa Jiu-jitsu
JPN  
0.75 0 1 0
10 Jimmy Bravo
Aloisio Silva Bjj
USA  
0.75 0 0 1