MALE PURPLE MASTER 51

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Jeffrey Venzon
philip moore jiu-jitsu
USA  
24.00 2 0 0
2 Tooru Kinoshita
suita jiu jitsu
JPN  
24.00 1 0 1
3 John Alevizos
tinguinha bjj academy
USA  
12.00 1 1 0
4 Chris La Fosse
c-quence jiu-jitsu
USA  
10.50 1 0 0
5 Marcio Teixeira
game fight
BRA  
9.00 3 0 0
6 Kouichi Kamiyama
brave heart
JPN  
7.00 1 0 0
6 Higuchi Yukiharu
nrcd Newaza Club
JPN  
7.00 1 0 0
7 Yasushi Hanazawa
strapple ohana
JPN  
6.00 0 2 0
8 Mitchell Milat
10th planet jiu-jitsu
USA  
4.50 0 1 0
9 Cortney Able
gracie jiu-jitsu academy
USA  
3.00 1 0 0
9 Sungjin Kim
team gorilla jiu-jitsu
KOR  
3.00 1 0 0
10 John Whitman
Combat Room
USA  
3.00 0 1 0