Japan
Japan

Gold
46
Silver
39
Bronze
21
Ranking

WHITE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Shinichiro Goto 1 0 0
Shogo Suzuki 0 1 0
Yutaka Fujihara 0 0 1
陸哉 能坂 1 0 0
優弥 中山 0 1 0
Masataka Hara 0 1 0
Satoshi Hatamura 0 0 1
Nayuta Asahi 1 0 0
Genta Yokoyama 1 0 0
Daisuke Mizukami 0 1 0
Hikaru Omori 1 1 0
Hirokazu Chikuchi 0 0 1
Daisuke Saito 0 0 1
Yutaro Ueno 0 0 1
Nakashima Tomoaki 1 0 0
Yoshihiko Nagatomo 0 1 0
Kohshi Kuwahara 0 0 1
Reo Yamashita 1 0 0
Masaru Kinase 0 1 0
Kyosuke Fueta 0 1 0
飛鳥 時任 2 0 0
Hiroshi Miyagi 2 0 0
賢一 池田 1 0 0
光輝 佐野 1 0 0
Miyagi Soichiro 1 0 0
Rei Nishimura 1 0 0
Shigeru Mitarai 1 0 1
Toshitaka Suzuki 1 0 0
Akito Matsumoto 0 2 0
Fumihiro Kouno 0 1 0
Souichirou Hijii 0 1 0
Tomohiro Abe 0 1 0
勇希 上野 0 1 0
Masashi Murao 0 0 1
隆也 石毛 0 0 1

BROWN Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Mateus Hirotomi 1 0 0
Taisei Yamada 0 1 0

BLUE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Takanori Sato 1 0 0
Kai Sakano 2 0 0
Tetsuro Sato 0 0 1
Kazuki Aoki 1 0 0
Junto Suzuki 0 1 0
Kotaro Fujimoto 0 0 1
Mitsuo Tomiya 1 0 0
Ryo Takamiya 1 0 0
Tsutsumi Seiya 0 1 0
Tetsuhiro Fujita 0 0 1
Tsubasa Kuroiwa 1 0 0
Norishige Hashino 0 1 0
Minoru Taniguchi 3 1 1
貴大 出田 1 1 0
武 五ノ井 1 1 0
Taro Honjo 1 0 1
Kenjiro Taira 2 0 0
Koji Ueno 1 0 0
Kinya Mori 0 1 1
龍汰朗 佐藤 0 1 1
Nakayama Shuhei 0 1 0
Razin Ashraf 0 1 0
Tobias Bauer 0 1 0
堅信 熊田 0 0 1
Tatsuya Horikoshi 0 0 1
Toshio Ishimura 0 1 1

PURPLE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Hironobu Araki 0 1 0
Shinnichi Maeno 1 0 0
Satoshi Kato 0 2 0
Natsuki Takamoto 2 0 0
健士 春日井 2 0 0
Maho Watanabe 2 2 0

BLACK Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Kenji Nishimoto 0 2 0
皇輝 梅田 2 0 0
Hirokazu Takamoto 2 0 0
Kengo Ikuta 0 2 2
Masayuki Hamagishi 0 2 0

YELLOW Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Takamoto Keisuke 1 0 0
Soryu Osada 0 1 0