Brazil, Federative Republic of
Brazil, Federative Republic of

Gold
197
Silver
128
Bronze
75
Ranking

BLACK Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Eduardo Oliveira 0 0 2
Daniel Da Silva Gomes 0 0 1
Luiz Carlos Hiroshi Tsukino 1 0 0
Clayton Diego 2 0 0
Paulo Yaginuma 7 1 0
Edison Kagohara 6 2 2
Jailton Da Cunha 5 0 0
Rodrigo De Souza 3 3 0
Carlos Kihara 2 1 0
Everton Asao 2 1 0
Rogerio Suto 4 0 0
Alexander Dos Santos 0 5 1
Rodrigo Nunes Alves 0 1 0
Lucas Costa 0 1 0
Marcos Hideo Nakamura 0 1 1
Rangel Rodrigues 0 0 2

BLUE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Renan Oizumi 1 0 0
Edilson Nakamura 1 1 0
Kayky Tsukino 1 0 0
Alan Kudo 0 0 1
Diogo Tada 1 1 0
Nádia Yumi Ikeda 0 0 1
Laira Rocha 0 2 0
Tokunaga Diogo 0 0 1
Bruno Fernandes 2 0 0
Igor Massao Oyama 0 1 0
Jean Rodrigues 4 0 0
Kelvin Ruiz 4 0 0
Donizette Souza 2 2 0
Claudio Gaia 2 0 0
Rayan Pereira 2 0 0
Roberto Matsuo 3 2 0
Wellington Suguimoto 2 0 0
Leandro Sousa Silva 1 1 0
Paulo Reis 1 1 0
João Mota 1 0 1
Wanderson Dias 1 0 0
Willian Pegoraro Saio 1 0 0
Didey Matsui 0 2 2
Junior Nakamura 0 3 1
Alberto Haruto 0 2 0
Karla Mota Ueda 0 2 0
Samuel Yochikawa 0 2 0
Cesar Oliveira 0 1 0
Arthur Mota 0 1 0
Ramon Silva 0 1 0
Rayan Chagas 0 1 0
Wagner Yamashitafuji 1 0 5
Richard Aranha 0 0 2
Victor Rodrigues 1 0 1

WHITE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Yuji Hamamura 0 0 1
Hiroki Hamamura 0 0 1
Gianlucca Ryu Borelli 0 1 0
Lais Iwasse Yunna 0 1 0
Marcio Waki 4 0 0
Thales Silva 2 2 0
Caua Nacamura 2 0 0
Gabriel Alves 2 1 0
Henrique Mitsuo 2 0 0
Jose Roberto Otani 3 0 1
Sophie Natsumi Rodrigues Kamimura 2 0 0
Tiba Yuiti 2 1 0
Uno Kenzo 2 0 0
William Kitahara 2 0 0
Yudi Sato 2 0 0
Vinicios Higa 2 2 0
Yasmin Braz 1 0 0
Brito Miguel Dos Santos 0 2 0
Emanuella Carvalho 0 2 1
Enzo Takahashi 0 2 0
Júlia Watanabe 1 2 0
Kevin Sato 0 2 0
Victor Gomes 0 2 0
Wendryu Yuki 0 2 0
Kayky Monteiro 0 1 0
Melquizedeque Junior 0 1 0
Kouki Endo 0 0 4
Shoichi Sendo 0 0 2
Arantes De Camargo 0 0 2
Kauan Tsuyoshi Furuya Carvalho 0 0 2
Mayumi Uemura 0 0 2
Yuri Dos Santos 0 0 2

PURPLE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Seiji De Araujo Nishimura 2 0 0
Lucas Hasebe 0 0 1
Vagner Tada 0 1 0
Kaori Itakura 1 1 0
Vinicius Arakaki 0 0 1
Renato Kimura 0 1 0
Rui Nakamura 1 1 0
Alexandre Atsushi 0 0 1
Gregory Tanaka 0 1 0
Taniguthi Breno 5 0 0
Evandro Oyakawa 2 2 0
Thiago Oda 2 2 0
Aparecido Yukio 3 0 2
José Rocha 2 0 2
Walter Fukui 2 0 2
Danilo Hamazaki 2 0 0
Laura Carvalho 2 0 0
Pedro Nakano 2 0 0
Filipe Acosta 1 0 0
Pedro Réss 1 0 0
Fabio Nakasaki 0 5 0
Eiji Yreimon 0 2 0
Thiago Santos 0 2 0
Wilian Uriu 0 2 0
Julio Pires 0 0 4

YELLOW Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Gabriel Da Silva 0 0 1
Christian Matsuo 3 2 0
Vitor Kazuo Suzuki 6 0 0
Alison Cavalcante 2 0 0
Enzo Iamazato 5 1 0
Felipe Hiroshi Ogasawara 2 0 0
Giovany Matoba Rosa 2 0 0
Mariana Yoshikawa 2 1 0
Milena Nagase 2 0 0
Rafael Hirano 2 0 0
Vitor Nagata 3 0 0
Letícia Barbosa 1 0 0
Arthur Cavalcante 0 2 0
Bianca Sayuri 0 2 0
Letícia Hirano 0 2 0
Luiza Shirahata 0 0 2

BROWN Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Harry Hayashi 0 1 0
Allan Therezo 0 1 0
Surugi Takatsu 0 1 0
Luiz Takayama 1 0 1
Anderlei Miranda 2 0 0
Luiz Athayde 1 0 0
Matheus Rangel 1 0 0
Marcos Mory 0 2 0
Mateus Hirotomi 1 1 0
Lucas Agata Freire 0 0 2

GRAY Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Daniel Hideyuki Kishi Ninomiya 0 1 0
Esteves Junior 2 0 0
Kaue Oda 2 0 0
Miguel Waki 2 0 0
Mikaella Miguel 2 0 0
Henrique Iamazato 2 0 3
Anthony Marcelo 1 0 0
Bruno Minamoto 0 2 0
De Carvalho Inomata 0 2 0
Suganuma Harumi 0 2 0
Takara Yan Ryuji 0 2 0
Iron Tsukino 0 1 2
Raiki Somehara 0 0 2

GREEN Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Dayana Reis 0 0 2

ORANGE Belt

Competitor Gold Medals Silver Medals Bronze Medals
Mike Oshiro 1 4 0
Gustavo Nakahara 0 3 0
Kaua Maschio 0 0 2
Rodrigo Shimabukuro 0 0 2