FEMALE PURPLE MASTER 41

Position Name Points Gold Silver Bronze
1 Juanita Sedano
Eastside Jiu Jitsu
USA  
37.50 8 0 0
2 Yi Williams
Clube De Jiu Jitsu Hollywood
USA  
7.00 2 0 0
3 Susan Tucker
Rey Diogo Bjj
USA  
6.00 0 1 0
4 Anjani Siddhartha
Gracie Jiu-jitsu Academy
COL  
5.25 1 0 0
5 Pamela Moye
Clube De Jiu Jitsu Hollywood
USA  
5.00 1 1 0
6 Terri Kuiland
Gf Team
USA  
4.25 2 0 0
7 Alicia Schleuse
Level Up Brazilian Jiu-jitsu
USA  
3.00 0 1 0
8 Cheryl Jacob
Black Tie Jiu-jitsu
USA  
2.25 0 1 0
9 Julie Litman
Barum Bjj
USA  
1.75 1 0 0
10 Cecilia Burnett
Peerless Jiu Jitsu Academy
USA  
1.50 2 0 0
11 Nancy Lopez
Undisputed Fight Academy
USA  
1.50 0 1 0
12 Shirayama Haruna
Nova Uniao Japan
JPN  
0.82 0 1 0
13 Jody Smith
Carlson Gracie Team
USA  
0.75 1 0 0
13 Mayumi Kai
Newaza World Higashikyusyu
JPN  
0.75 1 0 0
14 Christina Hernandez
Primal Jiu-jitsu
USA  
0.75 0 1 0
15 Keiko Ogasawara
Cave Bjj
JPN  
0.00 0 0 0
15 Kyoko Toro
Carpe Diem Hope
JPN  
0.00 0 0 0
15 Miyuki Komura
Sekitani Jiu Jitsu Academy
JPN  
0.00 0 0 0
15 Natsuko Mukai
Holoimua
JPN  
0.00 0 0 0
15 Sunakawa Kumiko
Ueno Okachimachi Bjj
JPN  
0.00 0 0 0